Naissances 2018

Poulains 2018

Idependenza : mère FIAMA (Fleur Lesnard) père Acellu di Paradisu (David Cherruau)

Isulella di è Piazzole : mère BRUNETTA (Sebastien Emanuelli) père Sisco (Jean Luc Raffaelli)

Idependenza 

Isulella di è Piazzole